İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı, 03/10/2020 tarih ve 31263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla “İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC) başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde kamu ve özel sektörde eğitim-öğretim, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme, spor, sosyal aktivite, kültür-sanat vb. konularda çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek” amacı ile kurulmuştur.

Üniversitemizin bütün birimlerinde eğitim-öğretim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerini destekleme misyonu ile yola çıkan Vakfımızın diğer bir amacı da Üniversitemiz çalışanları arasında sosyal dayanışmayı ve birlikteliği öne çıkararak İÜC mezun ve mensuplarının her yönden etkinliğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapmaktır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Kurucu Üyeleri (05/10/2020)

(Soldan Sağa) Prof. Dr. Oğuz Çetinkale – Prof. Dr. Yusuf Güneş – Prof. Dr. Saffet Tüzgen – Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi – Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen – Prof. Dr. Nuri Aydın – Prof. Dr. Mehmet Seven – Prof. Dr. Erol İnce – Prof. Dr. Mehmet Bilgin – Prof. Dr. Erdoğan Köse