İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı, 03/10/2020 tarih ve 31263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde kamu ve özel sektörde eğitim-öğretim, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme, spor, sosyal aktivite, kültür-sanat vb. konularda çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek” amacı ile kurulmuştur.

   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın bütün birimlerinde eğitim-öğretim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerini destekleme misyonu ile yola çıkan Vakfımızın diğer bir amacı da Üniversite çalışanları arasında sosyal dayanışmayı ve birlikteliği öne çıkararak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa mezun ve mensuplarının her yönden etkinliğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapmaktır.

   Kuruluşundan itibaren öğrenciler ve çalışanlar arası sosyal destek ve öğrenci aidiyetinin gelişmesi amacıyla öğrenci ve çalışan odaklı birçok etkinliğe imza atmıştır. Sık sık öğrencilerle farklı etkinlikler kapsamında bir araya gelerek iletişim halinde bulunmuş ve karşılıklı samimiyet bağlarını geliştirmiştir. Sosyal hesapları aktif kullanarak öğrenci ve çalışanlar tarafından her zaman kolay ulaşılabilir olmaya özen göstermiş ve “en iyi olmak için” çıkılan bu yolda desteklerini hissettirmek için iletişime açık bir yöntem benimsemiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Kurucu Üyeleri (05/10/2020)

(Soldan Sağa) Prof. Dr. Oğuz Çetinkale – Prof. Dr. Yusuf Güneş – Prof. Dr. Saffet Tüzgen – Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi – Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen – Prof. Dr. Nuri Aydın – Prof. Dr. Mehmet Seven – Prof. Dr. Erol İnce – Prof. Dr. Mehmet Bilgin – Prof. Dr. Erdoğan Köse

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde 12 Fakülte, 6 Enstitü, 1 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 17 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Fakülteler:

Enstitüler:

Yüksekokul:

Meslek Yüksekokulları:

Uygulama ve Araştırma Merkezleri: