İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde 12 Fakülte, 6 Enstitü, 1 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 17 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

Fakülteler:

Enstitüler:

Yüksekokul:

Meslek Yüksekokulları:

Uygulama ve Araştırma Merkezleri: