İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı
Q1 Yayın Desteği Yönergesi

 

Vakfımız, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın akademik üretkenliğini artırmak ve ulusal/uluslararası sıralamalarda yükselmesini desteklemek amacıyla, 2024 yılında başvuru yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da kadrolu ilk 100 öğretim elemanına aşağıda belirtilen 7 (yedi) koşulun bir arada sağlanması şartıyla bir kereye mahsus olmak üzere 5.000 TL “Yayın Desteği”nde bulunacaktır.

 

Başvuru Koşulları:

1. Makalenin “Web of Science (WoS)” veri tabanında Q1 çeyrek diliminde yer alan bir dergide yayımlanmış tam makale olması,

2. Yazarlar arasında en az 1 (bir) adet yurt dışı adresli araştırmacının bulunması (uluslararası katılımlı makale olması),

3. Makalenin yayına kabul edilmiş ve 2024 yılı içerisinde bir “doi” numarası almış olması (2023 yılı ve öncesinde kabul almış, basılmış veya “doi” numarası almış olanlar kapsam dışında tutulacaktır),

4. Makalede İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul University-Cerrahpaşa) adının tam, doğru ve eksiksiz yazılmış olması,

5. Sorumlu yazar (corresponding author) e-posta adresinin “iuc.edu.tr” uzantılı olması,

6. Her bir makale için bir defa ödeme yapılacak olup ödeme başvuruyu yapacak sorumlu yazarın (corresponding author) IBAN numarasına yapılacaktır,

7. Sorumlu yazar tarafından İÜC-AKSİS (aksis.iuc.edu.tr) üzerinden aşağıda bulunan başvuru formunun doldurularak ekleriyle birlikte başvuru yapılmış olması.

*Başvurular, Üniversite tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

 

 

Yayın Desteğine başvuruda bulunmak için tıklayınız.