İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’nın kuruluş çalışmaları, 2018 yılında İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesiyle birlikte (yeniden) kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın ihtiyaçları doğrultusunda, bir grup Öğretim Üyesi tarafından başlatılmış ve yaklaşık bir yıllık zaman diliminde kuruluşu tamamlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı, yalnızca Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Öğretim Üyelerinin şahsi bağışlarıyla birlikte kurulmuş olan bir vakıf statüsündedir. Vakfımızın amacı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde bulunan tüm birimlerin desteklenmesi; eğitim-öğretim, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme, spor, sosyal aktivite, kültür ve sanat gibi konularda, çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamaktır. Üniversitemizin tüm birimlerini destekleme misyonu ile yola çıkan Vakfımızın diğer bir amacı da Üniversitemiz çalışanları arasında sosyal dayanışmayı ve birlikteliği öne çıkararak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa mezunları ve mensuplarının her yönden etkinliğini ve saygınlığını arttırıcı çalışmalar yapmaktır.

Bu kapsamda, Üniversitemizde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenerek bunların aktif bir şekilde eğitim almalarını sağlamak da Vakfımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Vakfımız, bugün itibari ile yeni kurulmuş genç bir Vakıftır. Ancak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın tecrübeli ve kıdemli eğitim kadrosuyla, bundan sonraki yıllarda etkinliğini giderek artıracağına inanıyorum. Dünyada söz sahibi olmuş eğitim kurumlarının büyük çoğunluğunun arkasında, onları destekleyen vakıflar bulunmaktadır. Bu vakıflar, bir taraftan eğitimi desteklerken aynı zamanda çalışanların sağlık, spor, kültürel aktivitelerini de desteklemekte ve Üniversitenin gelişmesi için büyük katkı sağlamaktadır. Tabiidir ki bu katkılar, değerli bağışçıların katkılarıyla gerçekleşmektedir.

Kısa bir zaman içerisinde kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’nın yıllar içerisinde büyüyerek ve gelişerek daha ileri noktalara ulaşacağı inancını taşımaktayım. Bütün bunları yaparken, bu Vakfın tüm Üniversitemizin Vakfı olduğunu tekrar hatırlatıyor, bundan sonra Vakfımıza yapacağınız desteklerden ötürü şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Nuri AYDIN
Mütevelli Heyeti Başkanı