İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı
TÜBİTAK 1001Araştırma Projesi
Teşvik Bursu Yönergesi

 

1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başvuru yaparak proje değerlendirme paneline katılma hakkı elde etmiş proje yürütücülerine 2.500.- TL “Teşvik Bursu” verilir.

*Teşvik Bursu Ekim 2023 itibariyle 5.000. -TL olarak güncellenmiştir.

2. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Teşvik Bursu, proje yürütücüsünün her projesi için bir defaya mahsus olarak verilir.

3. Başvuru için Ek-1’de verilen “Teşvik Bursu Başvuru Formu” proje yürütücüsü tarafından doldurulur ve imzalanır.

4. Başvuru formuna TÜBİTAK tarafından gönderilen panel değerlendirme sonuç raporu eklenir.

5. Proje yürütücüsü, destek başvurusun ait evrakı taratarak bilgi@iucerrahpasavakfi.org.tr mail adresine gönderir. Başvurusu kabul edilen adaylar, belgelerini ıslak imzalı olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’na teslim eder.

6. Başvurular, proje başvurusunun değerlendirildiği yıldan bir sonraki takvim yılının sonuna kadar yapılabilir.

7. Başvurunun yapılmış olması, burs verileceği anlamına gelmez. Burs başvuruları, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu, başvuruları vakfın mevcut imkanları ve vakfın amaçları doğrultusunda değerlendirir ve burs verilip verilmeyeceğine karar verir.