Değerli Öğrencilerimiz;

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı tarafından Üniversitemizin tüm sınıf düzeyindeki lisans öğrencilerine öğrenim bursu verilecektir.

Burs başvuruları 2021-2022 öğretim yılı için; 20.09.2021 tarihinde saat 00:00’ da başlayacak ve 30.09.2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuduktan sonra başvuru sürecini başlatınız.

Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler öğrenim bursu için başvurabilir.

1- İÜ-Cerrahpaşa Üniversitesinin aşağıda belirtilen Fakültelerinde lisans öğrencisi olarak eğitim görüyor olmak, (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi)

2- T.C. Vatandaşı olmak.

3- Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.

4- Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.

5- Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmamak.

6- Ara sınıfta (2-3-4 ve 5. sınıflar) olan öğrenciler için;

– Transkriptinde not ortalaması 2,5 ve üzeri olması

– Transkriptinde F notu olmaması

– Dönem tekrarı olmaması

– Disiplin cezası almamış olması

Başvuru Süreci

– Başvurular online olarak https://iucerrahpasavakfi.org.tr adresinden belirtilen tarihler arasında yapılmalıdır. Şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

– Başvuru sürecinde istenen belgeler eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir.

– Başvuru sırasında sorun yaşayan öğrenciler bilgi@iucerrahpasavakfi.org.tr adresine e-posta göndererek yardım alabilirler.

– Başvuruların ön değerlendirmesi Ekim ayında yapılacaktır. Ön değerlendirme sonrasında mülakata uygun görülen öğrencilere bilgi@iucerrahpasavakfi.org.tr e-posta adresinden bildirim yapılacak ve görüşme randevusu verilecektir. Mülakatlar online veya yüz yüze yapılabilir.

– Burs alması kesinleşen öğrencilere e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

– Burs almaya hak kazanan öğrencilerin Vakıflar Bankası’nda hesap açarak IBAN numarasını Vakıf Yönetimine bildirmeleri gereklidir.

– Burs miktarı ve süresi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve burs almaya hak kazanan öğrenciye bildirilir. Vakıf Yönetim Kurulu bursu kesme, ödeme gününü değiştirme hakkını saklı tutar.

Başvuru Sürecinde İstenecek Belgeler

– “Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi” (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir))

– “Adli Sicil Kaydı” (e-devletten alınabilir)

– “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” (e-devletten alınabilir)

– Okuyan diğer kardeşlerin “Öğrenci Belgesi” (e-devletten alınabilir)

– Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-devletten alınabilir), (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur)

– Başvuran öğrenci ve/veya ailesi kirada kalıyorsa kira kontratı (PDF formatında)

– Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
(e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

– Ailede işsizler varsa ya da anne ev hanımı ise SGK’dan kaydı olmadığına dair belge

Dilekçe Örneği (Daha sonra aktif edilecektir.)

Başvuru sayfası daha sonra aktif edilecektir.