Genel Bilgiler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ da eğitim gören lisans öğrencileri için başarı ve ihtiyaç kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Genel not ortalaması (AGNO) 2,50 puanın üstünde olan ve bursa ihtiyaç duyan öğrencilere ve spor müsabakaları ve sanat vb alanlarda İÜC’ yi başarı ile temsil etmiş öğrencilere bir akademik takvim yılı (9 ay) boyunca aylık olarak verilir. Burs miktarı vakıf yönetim kurulunca her eğitim öğretim yılı için belirlenir. Burs başvuruları her yıl eğitim öğretim yılı başında yapılır. Burs başvuru takvimi Vakıf web sayfasında duyurulur.

Başvuru Koşulları

 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa kayıtlı ve devamlı öğrencisi olunması,
 • Öğrenimin sürdürebilmesi için maddi olanakların yetersiz olması,
 • Kazanç getiren bir işte çalışılmaması,
 •  Başka bir kamu veya özel kurumdan burs alınmaması (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alanlar veya kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışanlar başvurabilir)
 • Dönem tekrarı yapılmamış olması,
 • Disiplin cezası alınmamış olması,
 • 2-3-4. Sınıfta olan öğrenciler için; – Transkriptinde not ortalaması 2,5 ve üzeri olması
 • Transkriptinde F notu olmaması

Süreç ve Yapılması Gerekenler

Vakıf Yönetim Kurulu, başvuru belgelerini değerlendirerek bir puanlama yapar ve sonuçlar öğrencilere e-mail yolu ile bildirilir. Burs başvuru formları ve istenilen belgeler Vakfımızın ana sayfasında burslar bölümünde yer almaktadır. Başvurular çevrimiçi yapılmaktadır. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir. Doğru beyanda bulunmayanlar hakkında İÜC Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrenci disiplin soruşturması açılır, gerekli ceza verilir ve durum öğrencinin siciline işlenir. Burs başvurusunda verilen bilgiler gizli tutulacaktır.

Gerekli Belgeler

 • Burs Başvuru Formu (EK 1)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)
 • Savcılık adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)
 • SGK kaydı (e-devletten alınabilir)
 • 2-3-4. Sınıfta olan öğrenciler için transkript (not dökümü)
 • Okuyan diğer kardeşlerin öğrenci belgesi (e-devletten alınabilir)
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur)
 • Başvuran öğrenci ve/veya ailesi kirada kalıyorsa kira kontratı
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  • Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir)
  • Serbest çalışan anne ve baba için; son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir)
  • Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir) Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir
  • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne ve baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasından alınabilir)
  • Ailede işsizler varsa ya da anne ev hanımı ise SGK’dan kaydı olmadığına dair belge
  • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve metrekare bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır)Önemli not: Anne ve baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir.(Mutlaka e-devletten alınmalıdır)
  • Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü (mutlaka e-devletten alınmalıdır)
 • Burs almaya hak kazananların ………. hesap açmaları istenmektedir.
  • Ödemeler Vakfın belirleyeceği tarihlere göre yapılır.

Dilekçe Örneği (Daha sonra aktif edilecektir.)

Başvuru sayfası daha sonra aktif edilecektir.