ÖĞRENİM BURSU

Vakfımız, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın (İÜC) başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerine her yıl Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde öğrenim bursu vermektedir.

Burs başvuruları genellikle Eylül-Ekim ayları içinde ve vakfımızın İÜC ile yaptığı protokol uyarınca üniversitenin İÜC-AKSİS Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.  Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru esnasında sorulan sorulara verilen cevapların belli bir algoritma üzerinden puanlandırılması şeklinde olmaktadır.  Bu değerlendirmede anne ve babanın evlilik/vefat durumları, çalışıp çalışmadıkları, kardeş sayıları, adayın başka kurumdan burs alıp almadığı, ders başarı durumu, disiplin ve adli sicil kaydı gibi hususlar dikkate alınmaktadır.  Değerlendirmede, sorulan sorulara verilen cevapların kanıtları büyük önem arz etmektedir.

Öğrenim bursumuz karşılıksız olup Vakıf olarak tek beklentimiz, mezun öğrencilerimizin gelecekteki iş hayatlarında vakfımızı destekleyerek ileride daha fazla sayıda öğrencimize ve akademisyenimize destek imkânı bulmaktır.

Öğrenim bursu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencilerine Vakfımız tarafından ilk kez 2021 yılında verilmeye başlanmıştır. Bursiyerlerimize;

  • 2021 yılında aylık 500 TL,
  • 2022 yılında aylık 850 TL,
  • 2023 yılı bahar döneminde aylık 1250 TL,
  • 2023 yılı güz döneminde aylık 1500 TL olarak her ay düzenli öğrenim bursu yatırılmıştır.
  • 2024 yılı itibariyle burs bedelleri 2.250 TL olarak güncellenmiş olup her ay düzenli olarak yatırılmaya devam etmektedir.

Dr. Alev Özsarı Öğrenim Bursu için tıklayınız.