Prof. Dr. Mehmet Bilgin, 1971 Almanya doğumlu olup Sakarya’lıdır. 1989 yılında Kartal Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümünü bitirdi.  1996 yılında İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisansını, 2000 yılında da Doktorasını tamamladı.  Lisans eğitimi kapsamında stajını Stuttgart, Alman Hava ve Uzay Araştırmaları Merkezinde (Deutsches Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt, Stuttgart) yaptı ve Doktorası esnasında aynı kurumda bilimsel çalışmalara katıldı.  2007 yılında Kimya Mühendisliği alanında Doçent, 2013 yılında da Profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Mehmet Bilgin, 2009-2013 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, 2013-2022 yılları arasında Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı; 2014-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü; 2015-2023 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Dekanlık görevini yürütmüştür.  2016-2023 yılları arasında ÖSYM İstanbul Bölge Koordinatörlüğü yapmış olup halen ÖSYM İstanbul İl Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  2018 yılından beri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu, Rektörlük BAP Komisyonu ve ÖYP Komisyonu üyeliklerinin yanı sıra Rektörlük Akademik Yapılanma Komisyonu, Yönetmelik ve Yönerge Komisyonu ve Pedagojik Formasyon Komisyonu başkanlığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 2023 yılından itibaren İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (İstanbul TTO) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

2020 yılında faaliyetlerine başlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’nın kurucu Mütevelli Heyet üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Bilgin, halen Vakfın Yönetim Kurulu üyeliğini de sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Bilgin’in alanında ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi ve yürüttüğü projeleri bulunmaktadır.