Prof. Dr. Mehmet Seven, ilk ve orta öğrenimini Afşin ve Kahramanmaraş’ta, yükseköğrenimini İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladı. Hekimlik mesleğine 1980 yılında Afşin-Tanır Sağlık Ocağında başladı. 1982 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra, bir süre Okmeydanı SSK hastanesinde çalıştı. 1982-1987 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD da uzmanlık eğitimini tamamladı.  Afşin Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Bölge Sağlık Grup Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu.  2010 yılında Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı, 2008 yılında Doçent oldu.  2013 yılında 6 ay süreli Australya-Sydney MotherSafe Teratoloji Merkezinde, Teratoloji alanında çalışmalara katıldı.  2013 de Profesörlüğe yükseltildi.  Sağlık hukuku alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla 2018 yılında Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi. Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası dergilerde (SCI, SCI-Expanded) yayınlanmış makaleleri, Ulusal ve Uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri mevcuttur.  Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.