Prof. Dr. Erol İnce, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 1998 yılında aynı Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamıştır. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2015 yılında da Profesör unvanı almıştır.

Prof. Dr. Erol İnce, 2006-2007 ve 2010-2013 yılları arasında Kimya Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. Nisan 2015 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, AB ve Uluslararası Projeler Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Patent Değerlendirme Kurul Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Sorumlu Rektör Danışmanlığı, Nisan 2015 tarihinden itibaren 1513 TTO Projesinde Destek Programları Modül sorumluluğu ve 2017 yılından itibaren de 1513 TTO Proje Yürütücülüğü görevlerini 2018 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. Bunun yanında, 2018 yılından bu yana Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği ve Şubat 2019 – Kasım 2019 tarihleri arasında da Spor Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanlık görevlerini yürütmüştür.

Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın kuruluşunda Genel Sekreter olarak görev yapmış ve Temmuz 2018 tarihinden itibaren de Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Erol İnce’ nin alanında ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde çok sayıda makalesi, tescilli patenti, BAP, TÜBİTAK ve İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) projeleri bulunmaktadır.