Prof. Dr. Saffet Tüzgen, 1981 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.  1982-1987 yılları arasında aynı fakültede aldığı nöroşirürji ihtisas eğitimini takiben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzman olarak göreve başladı. 1994-1995 yılları arasında Londra ve Birmingham’da Nöroşirürji ve Spinal Cerrahi Merkezlerinde çalıştı. 1997 yılında ABD’de ‘Minesota Spine Center’ da Omurga cerrahisi üzerine klinik ve kadavra çalışmalarında bulundu. Prof. Dr. Saffet Tüzgen, 2004 yılında Doçent; 2009 yılında ise Profesör ünvanını aldı.

Prof. Dr. Tüzgen’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 60’ın üzerinde bilimsel makalesi; yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış 8 kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır.  Prof. Tüzgen aynı zamanda  ‘’Hastalık Hikayem’’ isimli üç ciltlik kitabın ortak  editörüdür.

Tıbbi  ve tıp dışı pek çok dernek ve vakfın kuruluşunda ve yönetiminde görev alan Prof. Dr. Saffet Tüzgen, 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2010-2016 yıllarında Bezmialem Üniversitesi kurucu mütevelli heyet üyeliği ve Rektörlük gibi idari görevlerde bulundu. İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Tüzgen, halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.