1999 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden  mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında doktora eğitimine, araştırma görevlisi olarak başladı. 2005 yılında doktorasını tamamladı.  2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör unvanını aldı. Uluslararası hakemli dergilerde   yayınları ve bu yayınlara yapılmış çok sayıda atıfı bulunmaktadır. Yürütücü ve yardımcı araştırmacı olarak iç ve dış kaynaklı çok sayıda projede görev aldı. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Müdür Yardımcılığı, İstanbul Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvar Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı ve İstanbul TTO Girimşicilik Modül Sorumlusu olarak görev yaptı.

Prof.Dr. Demircan Yardibi halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Dergileri, İÜC Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeks Parametrelerinin İyileştirilmesi, Akademik İlerleme, Sosyal ve Bilimsel Projelerden sorumlu Rektör Danışmanlığı, Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Rektörlük Dosya İnceleme Kurul Başkanlığı, İÜC Nanoteknoloji&Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü ve İÜC Veteriner Fakültesi Biyokimya Abd.Başkanlığı görevini yapmaktadır.