Prof. Dr. M. Nihal Esin, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2010 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör unvanını almıştır. Doktora tez çalışmasının konusu “Endüstriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağlık Davranışlarının Saptanması ve Geliştirilmesi” dir. Temel ilgi ve çalışma alanları, halk sağlığı ve hemşireliği, iş sağlığı/iş sağlığı hemşireliği, sağlık davranışları/sağlığı geliştirme, hemşirelik araştırmaları ve akademik süreli yayıncılıktır.

Dr Esin’in, çalışma alanları ile ilgili olarak, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları, uluslararası ve ulusal atıf indekslerine giren dergilerde yayınları, atıfları, kitapları, kongre bildiri ve panel konuşmaları ve uluslararası kongrelerde en iyi bildiri ödülleri vardır. Dr Esin, “Florence Nightingale Journal of Nursing”dergisinin baş editörü ve “European Journal of Occupational Health Nursing” dergisinin yönetici editörüdür. Avrupa Bölgesi İş Sağlığı Hemşireleri Federasyonun yönetim kurulu üyesi ve eğitim çalışma grubunun üyesidir. Dr. Esin ayrıca, Rektörlüğe Bağlı Birimler Disiplin Kurulu, Rektörlük Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu, Fakülte Bölüm Kurulu üyelikleri ve Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.