Doç.Dr. Barış Yıldızlar, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2004 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2009 yılında ise Doktora derecelerini tamamlamıştır.

2001 yılında akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapı Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak adım atan Doç.Dr. Yıldızlar profesyonel hayatı boyunca çeşitli akademik ve idari görevler ifa etmiştir. 2007 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında araştırma görevlisi unvanıyla çeşitli pozisyonlarda görev yapmış ve 2010 yılından itibaren ise mühendis olarak görevine devam etmiştir. 2012 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Yapı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Kariyeri boyunca İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da çok sayıda komisyonda çeşitli mertebelerde görevler üstlenmiştir. Basic, Fortran, Php ve Java gibi programlama dilleri ile mühendislik alanına yönelik uzun süredir çalışmalar yapmakta olan Doç.Dr. Barış Yıldızlar, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Tübitak ve diğer kurumlarda araştırma ve hibe projeleri geliştirmiştir. Diğer taraftan söz konusu kurumlarda çok sayıda kamu ve özel sektör proje ve girişiminde hakem olarak görev almıştır. Çeşitli özel sektör, belediye ve kamu kurumlarına mühendislik alanında çok sayıda eğitim vermiş, ulusal ve uluslararası projelere danışmanlık hizmeti sunmuş, halen Çevre Şehircilik ve İklim Deiğşikliği Bakanlığı İstanbul 6 No’lu İtiraz Komisyonu Üyesi, kurucu üyesi olduğu Mühendisler ve Mimarlar Derneğinde halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. Barış Yıldızlar 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı görevini vekaleten yürütmektedir.