BAĞIŞÇILARIMIZ

BAĞIŞÇILARIMIZ

Sayfa yapım aşamasındadır.

GERÇEKLEŞEN PROJELER

GERÇEKLEŞEN PROJELER

Sayfa yapım aşamasındadır.

ÜNİVERSİTEYE DESTEKLER

ÜNİVERSİTEYE DESTEKLER

Vakfımız, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmakta olanlar arasında eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamayı; bu camianın gelişme olanaklarını artırmayı; Üniversitenin ulusal ve uluslararası platformlardaki yerini üst düzeylere taşımayı; eğitim ve öğretim içeriğini, standartlarını, erişilebilirliğini ve kalitesini yükseltmeyi ve bu amaçlarla çeşitli hizmet ve olanakları sunmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda, Vakfımızın Üniversitemizde doğrudan sunduğu olanaklar arasında eğitim öğretim, spor, sosyal vb. merkezler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, bu tesisleri işletmek, var olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa kuruluşlarının korunmasına, değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak, Üniversitemize davet edilen bilim insanı veya uzmanların masraflarının karşılanması gibi destekler yer almaktadır.

Vakfımız, tüm bu hizmet ve olanakları, Üniversitemizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

AKADEMİK DESTEKLER

AKADEMİK DESTEKLER

İÜC Geliştirme Vakfı, kurulduğu ilk günden beri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa akademisyenlerine akademik araştırma ve teşvik için birçok destek vermeyi hedeflemiştir. Vakfımızın akademisyenlere verdiği destekler, üniversitemizin yurtdışı ilişkilerini geliştirmek, öğretim üyelerimizin küresel ölçekte tanınırlığını artırmak ve bilimsel ağlarını genişletmek amacı yanında akademik personelin kişisel ve kolektif çalışmalarını geliştirme amacına yönelik programlardır.

BURS DESTEĞİ

TEŞVİK BURSLARI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı, Üniversitemizin lisans öğrencilerine burs programını 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren başlatacaktır. Burslar başarı ve ihtiyaç ölçütleri göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Burslar, ilk yıl için merkezi sınav sistemiyle alınan bilgilere göre kararlaştırılırken, ikinci sınıftan itibaren burslar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) 3.00’ün altına düşürmemesi koşulu ile bursu her sene devam eder.