BURS DESTEĞİ

ÖĞRENİM BURSU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı, Üniversitemizin lisans öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren Öğrenim Bursu vermeye başlamıştır. Burslar başarı ve ihtiyaç ölçütleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Her ay düzenli olarak burs bedelleri hak kazanan öğrencilerimizin hesaplarına Vakfımız tarafından yatırılmaktadır.

Burslar, ilk yıl için merkezi sınav sistemiyle alınan bilgilere göre kararlaştırılırken, ikinci sınıftan itibaren burslar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) 3.00’ün altına düşürmemesi koşulu ile bursu her sene devam eder.

 

TEŞVİK BURSU

İstanbul Ünivesitesi-Cerrahpaşa  Geliştirme Vakfımız tarafından Akademik potansiyeli arttırmak amacıyla 26.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu’nda  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programına başvuru yaparak proje değerlendirme paneline katılma hakkı elde etmiş yürütücülere 2.500 TL “Teşvik Bursu” verilmesi kararı alınmıştır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Teşvik Bursu, proje yürütücüsünün her projesi için bir defaya mahsus olarak verilecek ve tüm proje sahipleri başvuru yapabilecektir.

Bu kapsamda başvuruda bulunan ve projesi olumlu sonuçlanan üniversite hocalarımızdan araştırmacılarımıza 2.500 TL Teşvik Bursu ödemesi yapılmaktadır.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı eğitim-öğretim dönemi başında vermiş olduğu burslardan ayrı ve tek sefere mahsus olarak 100 lisans öğrencisine “Eğitim Desteği “verme kararı almıştır.

Başvurular online alınmış olup başvuru süreci tamamlanmış ve yapılmış olan değerlendirme sonucunda 1.000 TL Eğitim Desteği hak kazanan öğrencilerimizin hesaplarına yatırılmıştır.

 

AKADEMİK DESTEKLER

AKADEMİK DESTEKLER

İÜC Geliştirme Vakfı, kurulduğu ilk günden beri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa akademisyenlerine akademik araştırma ve teşvik için birçok destek vermeyi hedeflemiştir. Vakfımızın akademisyenlere verdiği destekler, üniversitemizin yurtdışı ilişkilerini geliştirmek, öğretim üyelerimizin küresel ölçekte tanınırlığını artırmak ve bilimsel ağlarını genişletmek amacı yanında akademik personelin kişisel ve kolektif çalışmalarını geliştirme amacına yönelik programlardır.

ÜNİVERSİTEYE DESTEKLER

ÜNİVERSİTEYE DESTEKLER

Vakfımız, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmakta olanlar arasında eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamayı; bu camianın gelişme olanaklarını artırmayı; Üniversitenin ulusal ve uluslararası platformlardaki yerini üst düzeylere taşımayı; eğitim ve öğretim içeriğini, standartlarını, erişilebilirliğini ve kalitesini yükseltmeyi ve bu amaçlarla çeşitli hizmet ve olanakları sunmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda, Vakfımızın Üniversitemizde doğrudan sunduğu olanaklar arasında eğitim öğretim, spor, sosyal vb. merkezler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, bu tesisleri işletmek, var olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa kuruluşlarının korunmasına, değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak, Üniversitemize davet edilen bilim insanı veya uzmanların masraflarının karşılanması gibi destekler yer almaktadır.

Vakfımız, tüm bu hizmet ve olanakları, Üniversitemizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.