İÜ-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemizin bütün birimlerinde eğitim-öğretim, sağlık, kültür ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerini destekleme misyonu ile yola çıkan; Üniversitemiz çalışanları arasında sosyal dayanışmayı ve birlikteliği öne çıkararak İÜC mezun ve mensuplarının her yönden etkinliğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapmayı amaçlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı’nın, COVID-19 nedeniyle uzun zamandır çevrimiçi ortamda yapılan aylık olağan Yönetim Kurulu toplantısı ilk kez yüz yüze ortamda gerçekleşti.

Fotoğraf: Soldan sağa: Prof. Dr. Mehmet Bilgin (Yönetim Kurulu Üyesi-Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi (Yönetim Kurulu Üyesi-Veteriner Fakültesi), Prof. Dr. Nuri Aydın (Yönetim Kurulu Başkanı-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Melek Nihal Esin (Yönetim Kurulu Üyesi-Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi), Prof. Dr. Yusuf Güneş (Yönetim Kurulu Üyesi-Orman Fakültesi)

Vakıf Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Nuri Aydın başkanlığında yapılan toplantıya, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi, Prof. Dr. Melek Nihal Esin ve Prof. Dr. Yusuf Güneş katıldı.

9 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen toplantıda Vakfın faaliyetleri değerlendirilirken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın akademik performans ve başarısını arttırmaya yönelik bir takım kararlar alındı. Vakfın 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde verilmesi planlanan öğrenci bursları ile ilgili kararların alındığı toplantıda hayata geçirilmesi planlanan diğer projeler ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Leave A Comment