BURS DESTEĞİ

TEŞVİK BURSLARI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı, Üniversitemizin lisans öğrencilerine burs programını 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren başlatacaktır. Burslar başarı ve ihtiyaç ölçütleri göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Burslar, ilk yıl için merkezi sınav sistemiyle alınan bilgilere göre kararlaştırılırken, ikinci sınıftan itibaren burslar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) 3.00’ün altına düşürmemesi koşulu ile bursu her sene devam eder.