Teşvik Bursları

Genel Bilgiler

İÜC Geliştirme Vakfı, YKS sınavından ilk 10 kişinin arasına girerek Üniversitemizi tercih eden lisans öğrencileri “teşvik bursu” ile desteklemektedir. Bursu almaya hak kazanmış öğrenciler eğitimleri süresince genel not ortalamasının (AGNO) 3.00’ün altına düşmemesi şartıyla her akademik takvim yılı (9 ay) burs alırlar. Bursun devamı ve miktarı vakıf yönetim kurulunca her eğitim öğretim yılı için belirlenir.

Başvuru Koşulları

  • YKS sınavından ilk 10 kişinin arasında yer alınması,
  • Eğitim süresince genel not ortalamasının (AGNO) 3.00’ün altına düşmemesi,
  • Transkriptinde F notu olmaması,
  • Dönem tekrarı yapılmamış olması,
  • Disiplin cezası alınmamış olması.

Süreç ve Yapılması Gerekenler

Teşvik bursuna başvurmak isteyen yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve üst sınıf öğrencileri Vakfımızın ana sayfasında burslar bölümünde yer alan başvuru linkinden ilgili belgeleri yükleyerek başvuru yapabilirler. Vakıf Yönetim Kurulu, başvuru belgelerini değerlendirir sonuçlar öğrencilere e-mail yolu ile bildirilir. Burs başvuru formları ve istenilen belgeler Vakfımızın ana sayfasında burslar bölümünde yer almaktadır. Başvurular çevrimiçi yapılmaktadır. Başvuru formunun doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir. Doğru beyanda bulunmayanlar hakkında İÜC Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrenci disiplin soruşturması açılır, gerekli ceza verilir ve durum öğrencinin siciline işlenir. Burs başvurusunda verilen bilgiler gizli tutulacaktır.

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe
  • YKS sonuç belgesi
  • Transkript